ul. Szosa Ciechanowska 6, 06 – 300 Przasnysz

Trwa rekrutacja na 2023/24 rok

O szkole

Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Przasnyszu to szkoła dla młodzieży, która rozpoczęła swoją działalność 1 września 2011 roku. Patronat nad szkołą objęła Wyższa Szkoły Języków Obcych w Przasnyszu – obecnie Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu, Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu oraz Jednostka Wojskowa 5699-2. Ośrodek Radioelektroniczny w Przasnyszu. 

Szkoła proponuje klasy o profilu:

  • Policyjnym
  • Wojskowym
  • Informatyczno-Matematycznym
  • Trener Personalny
  • Językowo-Turystycznym
  • Psychologiczno-Humanistyczny

Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Przasnyszu jest szkołą niepubliczną, ale nauka w niej jest bezpłatna.

Uczniowie mają do wyboru klasy o profilach:

Policyjny
Nauka jest BEZPŁATNA!
Celem projektu klasy policyjnej jest kształcenie młodzieży, która chciałaby rozwijać i planować swoją przyszłość w służbie mundurowej jaką jest służba w policji.
Wojskowy
Nauka jest BEZPŁATNA!
Dzięki współpracy z Jednostką Wojskową w Przasnyszu uczniowie będą mieli szansę zapoznać się ze specyfiką pracy zawodowego żołnierza.
Informatyczno-Matematyczny
Nauka jest BEZPŁATNA!
Pasjonują Cię przedmioty ścisłe? Chcesz zgłębić tajniki informatycznego świata? Ten kierunek jest właśnie dla Ciebie!
Trener personalny
Nauka jest BEZPŁATNA!
Trener personalny w ostatnich czasach to jeden z najbardziej popularnych zawodów! Kończąc klasę trenerów personalnych możesz być pewny/pewna zatrudnienia w ogólnie pojętej branży fitness.
Językowo-Turystyczny
Nauka jest BEZPŁATNA!
Absolwent klasy lingwistyczno-turystycznej będzie przygotowany do podjęcia studiów na filologicznych kierunkach studiów, turystycznych kierunkach studiów.
Psychologiczno-Humanistyczny
Nauka jest BEZPŁATNA!
Absolwent klasy psychologiczno-humanistycznej będzie przygotowany do podjęcia nauki na humanistycznych kierunkach studiów oraz kierunkach związanych z psychologią

Dzień Otwartych Drzwi w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym

Aktualności szkolne

Wycieczka uczniów ALO z dziećmi ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Przasnyszu

Uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego wraz z dziećmi ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Przasnyszu 18 maja 2023r. udali się do miejskiej pasieki.

Gościliśmy nauczycielki z estońskiej szkoły w Maardu

W dniach od 10 do 20 kwietnia w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Przasnyszu gościły Panie nauczycielki z estońskiej szkoły w Maardu.

27 kwietnia 2023 r. ALO oraz Niepubliczne Centrum Kształcenia Edukator zorganizowały dzień otwarty dla uczniów szkół podstawowych

Jak co roku podczas ,,drzwi otwartych” na naszych gości czekało wiele atrakcji. 

EDUKACJA XXI WIEKU JEST JUŻ W TWOIM ZASIĘGU

Bez znaczenia, w którym miejscu Polski mieszkasz, możesz uczyć się z nami! ZA DARMO! Edukacja domowa finansowana jest z dotacji oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.