ul. Szosa Ciechanowska 6, 06 – 300 Przasnysz

O szkole

Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Przasnyszu to szkoła dla młodzieży, która rozpoczęła swoją działalność 1 września 2011 roku. Patronat nad szkołą objęła Wyższa Szkoły Języków Obcych w Przasnyszu – obecnie Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu, Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu oraz Jednostka Wojskowa 5699-2. Ośrodek Radioelektroniczny w Przasnyszu. 

Szkoła proponuje klasy o profilu:

  • menadżerski
  • lingwistyczno-turystycznym
  • policyjnym
  • wojskowym
  • pożarniczym

Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Przasnyszu jest szkołą niepubliczną, ale nauka w niej jest bezpłatna.

Uczniowie mają do wyboru klasy o profilach:

Menadżerski
Absolwent klasy menadżerskiej będzie przygotowany do podjęcia nauki prowadzonej w języku angielskim na ekonomicznych kierunkach studiów.
Lingwistyczno-turystyczny
Absolwent klasy lingwistyczno-turystycznej będzie przygotowany do podjęcia studiów na filologicznych kierunkach studiów, turystycznych kierunkach studiów.
Wojskowy
Zajęcia specjalistyczne w Klasie Wojskowej to: edukacja wojskowa, sztuki walki. Dzięki współpracy z Jednostką Wojskową w Przasnyszu.
Policyjny
Celem projektu klasy policyjnej jest kształcenie młodzieży, która chciałaby rozwijać i planować swoją przyszłość w służbie mundurowej jaką jest służba w policji.
Pożarniczy
Celem projektu Klasy Pożarniczej jest kształcenie młodzieży, która chciałaby rozwinąć zainteresowania ratownictwem, zapoznać się z podstawami wiedzy pożarniczej.

Aktualności szkolne

Konkurs języka rosyjskiego – edycja 2019

Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Przasnyszu zaprasza szkoły gimnazjalne i podstawowe do wzięcia udziału w konkursie języka rosyjskiego – edycja 2019   Celem konkursu jest m.in. : rozwijanie u uczniów zainteresowania nauką języka rosyjskiego, kształtowanie umiejętności językowych uczniów, zachęcenie do poznawania kultury, historii i geografii krajów rosyjskojęzycznych

Konkurs matematyczny – edycja 2019

Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Przasnyszu zaprasza szkoły gimnazjalne i podstawowe do wzięcia udziału w Konkursie Matematycznym – Edycja 2019   Celem konkursu jest m.in wspieranie i rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych uczniów gimnazjum oraz kształtowanie u uczniów twórczej postawy i wytrwałości w wysiłku umysłowym, dociekliwości w stawianiu pytań i szukaniu odpowiedzi.

Konkurs języka angielskiego – edycja 2019

Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Przasnyszu zaprasza szkoły gimnazjalne i podstawowe do wzięcia udziału w Konkursie Języka Angielskiego – Edycja 2019   Celem konkursu jest m.in rozwijanie u uczniów zainteresowania nauką języka angielskiego, kształtowanie umiejętności językowych uczniów, zachęcenie do poznawania kultury, historii i geografii krajów anglojęzycznych.