ul. Szosa Ciechanowska 6, 06 – 300 Przasnysz

Trwa rekrutacja na 2023/24 rok

O szkole

Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Przasnyszu to szkoła dla młodzieży, która rozpoczęła swoją działalność 1 września 2011 roku. Patronat nad szkołą objęła Wyższa Szkoły Języków Obcych w Przasnyszu – obecnie Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu, Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu oraz Jednostka Wojskowa 5699-2. Ośrodek Radioelektroniczny w Przasnyszu. 

Szkoła proponuje klasy o profilu:

  • Policyjnym
  • Wojskowym
  • Informatyczno-Matematycznym
  • Trener Personalny
  • Językowo-Turystycznym
  • Psychologiczno-Humanistyczny

Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Przasnyszu jest szkołą niepubliczną, ale nauka w niej jest bezpłatna.

Uczniowie mają do wyboru klasy o profilach:

Policyjny
Nauka jest BEZPŁATNA!
Celem projektu klasy policyjnej jest kształcenie młodzieży, która chciałaby rozwijać i planować swoją przyszłość w służbie mundurowej jaką jest służba w policji.
Wojskowy
Nauka jest BEZPŁATNA!
Dzięki współpracy z Jednostką Wojskową w Przasnyszu uczniowie będą mieli szansę zapoznać się ze specyfiką pracy zawodowego żołnierza.
Informatyczno-Matematyczny
Nauka jest BEZPŁATNA!
Pasjonują Cię przedmioty ścisłe? Chcesz zgłębić tajniki informatycznego świata? Ten kierunek jest właśnie dla Ciebie!
Trener personalny
Nauka jest BEZPŁATNA!
Trener personalny w ostatnich czasach to jeden z najbardziej popularnych zawodów! Kończąc klasę trenerów personalnych możesz być pewny/pewna zatrudnienia w ogólnie pojętej branży fitness.
Językowo-Turystyczny
Nauka jest BEZPŁATNA!
Absolwent klasy lingwistyczno-turystycznej będzie przygotowany do podjęcia studiów na filologicznych kierunkach studiów, turystycznych kierunkach studiów.
Psychologiczno-Humanistyczny
Nauka jest BEZPŁATNA!
Absolwent klasy psychologiczno-humanistycznej będzie przygotowany do podjęcia nauki na humanistycznych kierunkach studiów oraz kierunkach związanych z psychologią

Dzień Otwartych Drzwi w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym

Aktualności szkolne

Inspirujące lekcje z Laboratoriami Przyszłości

07 listopada 2023 r. odbyły się warsztaty dla nauczycieli,

Szkoleniu z przygotowanie nauczycieli do udzielania wsparcia uczniom

W dniach 3-5 listopada 2023 r. Dyrekcja i nauczyciele z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Przasnyszu wzięli udział w szkoleniu

Ślubowanie klas mundurowych

Ślubowanie klas mundurowych Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego

105. Rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości – my również pamiętamy!

Pamiętajmy, że nasza wolność nie jest rzeczą oczywistą i należy ją pielęgnować i chronić.

EDUKACJA XXI WIEKU JEST JUŻ W TWOIM ZASIĘGU

Bez znaczenia, w którym miejscu Polski mieszkasz, możesz uczyć się z nami! ZA DARMO! Edukacja domowa finansowana jest z dotacji oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.