ul. Szosa Ciechanowska 6, 06 – 300 Przasnysz

Ochrona Danych Osobowych

Szanowni Państwo!

 

Komunikat w sprawie zasad przetwarzania danych osobowych (RODO)

  1. Akademickie Liceum Ogólnokształcące, ul. Szosa Ciechanowska 6, 06-300 Przasnysz gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie
    i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zdań statutowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest dyrektor szkoły.
  3. Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Przasnyszu nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. Liceum nie udostępnia danych osobowych do państw trzecich.
  4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
  5. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
  6. Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Przasnyszu nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz w celu profilowania osób.

Podstawa Prawna: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczniów