ul. Szosa Ciechanowska 6, 06 – 300 Przasnysz

Profile

Uczniowie mają do wyboru klasy o profilach:

Menadżerski
Absolwent klasy menadżerskiej będzie przygotowany do podjęcia nauki prowadzonej w języku angielskim na ekonomicznych kierunkach studiów na kierunkach politechnicznych i wszystkich innych prowadzonych w języku angielskim.

Przedmioty prowadzone w języku angielskim:

 • Business English
 • Historia gospodarcza
 • Geografia

ZAJĘCIA W JĘZYKU ANGIELSKIM BĘDĄ PROWADZONE PRZEZ OBCOKRAJOWCÓW

Przedmioty rozszerzone:

 • język angielski,
 • matematyka,
 • geografia,
Lingwistyczno-turystyczny
Absolwent klasy lingwistyczno-turystycznej będzie przygotowany do podjęcia studiów na filologicznych kierunkach studiów, turystycznych kierunkach studiów i wszystkich innych gdzie wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego.

Przedmioty rozszerzone:

 • język angielski,
 • drugi język obcy,
 • geografia,
Wojskowy
Zajęcia specjalistyczne w Klasie Wojskowej to: edukacja wojskowa, sztuki walki. Dzięki współpracy z Jednostką Wojskową w Przasnyszu, uczniowie będą mieli szansę zapoznać się ze specyfiką pracy zawodowego żołnierza. Patronat nad klasą Wojskową objęła Jednostka Wojskowa w Przasnyszu.

Przedmioty rozszerzone:

 • język angielski,
 • matematyka,
 • geografia,
Policyjny
Celem projektu klasy policyjnej jest kształcenie młodzieży, która chciałaby rozwijać i planować swoją przyszłość w służbie mundurowej jaką jest służba w policji. Nauka na tym profilu pozwoli rozwijać uczniom wiedzę w tym zakresie. Patronat nad klasą policyjną objęła Komenda Wojewódzka oraz Powiatowa Komenda Policji w Przasnyszu. W ramach zajęć z wychowania fizycznego odbędą się lekcje z udziałem funkcjonariuszy Policji z samoobrony i strzelania.

Przedmioty rozszerzone:

 • język angielski,
 • historia i WOS,
Pożarniczy
Celem projektu Klasy Pożarniczej jest kształcenie młodzieży, która chciałaby rozwinąć zainteresowania ratownictwem, zapoznać się z podstawami wiedzy pożarniczej i pracy strażaka, a tym samym wyrazić gotowość niesienia pomocy osobom zagrożonym i potrzebującym podczas akcji ratowniczych. Patronat nad klasą pożarniczą objęła Państwowa Straży Pożarna w Przasnyszu. Profil pożarniczy jest profilem BEZPŁATNYM.

Przedmioty rozszerzone:

 • język obcy
 • matematyka,
 • chemia lub fizyka,

NAUKA W NASZEJ SZKOLE JEST BEZPŁATNA ORAZ NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM!!

Opiekę naukową nad szkołą sprawuje Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu.

NOWOŚĆ! Dodatkowe wykłady, ćwiczenia i kolokwia z doktorami i profesorami wyższych uczelni, koła zainteresowań przygotowujące do kierunków studiów, zajęcia dodatkowe.