ul. Szosa Ciechanowska 6, 06 – 300 Przasnysz

O szkole

Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Przasnyszu to szkoła dla młodzieży, która rozpoczęła swoją działalność 1 września 2011 roku. Patronat nad szkołą objęła Wyższa Szkoły Języków Obcych w Przasnyszu – obecnie Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu, Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu oraz Jednostka Wojskowa 5699-2. Ośrodek Radioelektroniczny w Przasnyszu. 

Szkoła proponuje klasy o profilu:

POLICYJNYM

 

Celem projektu klasy policyjnej jest kształcenie młodzieży, która chciałaby rozwijać i planować swoją przyszłość w służbie mundurowej jaką jest służba w policji. Nauka na tym profilu pozwoli rozwijać uczniom wiedzę w tym zakresie. Patronat nad klasą policyjną objęła Komenda Wojewódzka oraz Powiatowa Komenda Policji w Przasnyszu. W ramach zajęć z wychowania fizycznego odbędą się lekcje z udziałem funkcjonariuszy Policji z samoobrony i strzelania.

Przedmioty dodatkowe: 

 • Wiedza o policji
 • Sztuki walki
 • Ratownictwo medyczne
 • Strzelectwo


Przedmioty rozszerzone:

 • Język angielski
 • Historia
 • WOS

WOJSKOWYM

 

Zajęcia specjalistyczne w Klasie Wojskowej to: edukacja wojskowa, sztuki walki. Dzięki współpracy z Jednostką Wojskową w Przasnyszu, uczniowie będą mieli szansę zapoznać się ze specyfiką pracy zawodowego żołnierza. Patronat nad klasą Wojskową objęła Jednostka Wojskowa w Przasnyszu.

Przedmioty dodatkowe: 

 • Musztra wojskowa
 • Szkolenia bojowe
 • Strzelectwo
 • Ratownictwo medyczne
 • Terenoznawstwo

 

Przedmioty rozszerzone:

 • Język angielski
 • Matematyka
 • Geografia

INFORMATYCZNO-MATEMATYCZNY

 

Nakręcić i złożyć film, nagrać dźwięk czy stworzyć grafikę – to tylko kilka zagadnień, które będą mogli poznać uczniowie klasy INFORMATYCZNO-MATEMATYCZNEJ. To innowacyjny projekt kompleksowej nauki poruszania się po współczesnym świecie internetu, nowoczesnych technologii i współczesnej sztuki. Jest to nowe podejście do otaczającej nas rzeczywistości, wynikające z możliwości jakie otwierają przed nami nowe technologie.

Przedmioty dodatkowe: 

 • Media cyfrowe
 • Technologia cyfrowa

 

Przedmioty rozszerzone:

 • Matematyka
 • Informatyka

TRENER PERSONALNY

 

Trener personalny w ostatnich czasach to jeden z najbardziej popularnych zawodów! Kończąc klasę trenerów personalnych możesz być pewny/pewna zatrudnienia w ogólnie pojętej branży fitness. W ciągu 4 lat nauczysz się nie tylko technik wykonywania ćwiczeń ale również poznasz zagadnienia z dietetyki, fizjoterapii a nawet medycyny sportowej i psychologii. Chcesz zostać trenerem personalnym? Chcesz pracować w klubie fitness lub na siłowni, a może założyć własną działalność? Jeżeli tak, to jesteś we właściwym miejscu.

Przedmioty dodatkowe: 

 • Podstawy treningu personalnego
 • Trening fitness
 • Dietetyka

 

Przedmioty rozszerzone:

 • Język angielski
 • Biologia

JĘZYKOWO-TURYSTYCZNY

 

Absolwent klasy językowo-turystycznej będzie przygotowany do podjęcia studiów na filologicznych kierunkach studiów, turystycznych kierunkach studiów i wszystkich innych gdzie wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego.

Przedmioty rozszerzone:

 • Język angielski
 • Drugi język obcy
 • Geografia

PSYCHOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY

 

Opłata 200 zł miesięcznie

Absolwent klasy psychologiczno-humanistycznej będzie przygotowany do podjęcia nauki prowadzonej w języku angielskim na ekonomicznych kierunkach studiów na kierunkach politechnicznych i wszystkich innych prowadzonych w języku angielskim.

Przedmioty dodatkowe: 

 • Business English
 • Blok prawno-biznesowy z native speakerem
 • Historia gospodarcza

 

Przedmioty rozszerzone:

 • Język angielski
 • Matematyka
 • WOS
Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Przasnyszu jest szkołą niepubliczną, ale nauka w niej jest bezpłatna.

Zajęcia w ALO prowadzi kadra z Polski i zagranicy.

W szerokim zakresie szkoła przygotowuje do kontynuowania kształcenia na najlepszych uczelniach w Polsce.