ul. Szosa Ciechanowska 6, 06 – 300 Przasnysz

O szkole

Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Przasnyszu to szkoła dla młodzieży, która rozpoczęła swoją działalność 1 września 2011 roku. Patronat nad szkołą objęła Wyższa Szkoły Języków Obcych w Przasnyszu – obecnie Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu, Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu oraz Jednostka Wojskowa 5699-2. Ośrodek Radioelektroniczny w Przasnyszu. 

Szkoła proponuje klasy o profilu:
 • MENADŻERSKIM

Absolwent klasy menadżerskiej będzie przygotowany do podjęcia nauki prowadzonej w języku angielskim na ekonomicznych kierunkach studiów na kierunkach politechnicznych i wszystkich innych prowadzonych w języku angielskim.

Przedmioty rozszerzone:

 • język angielski
 • matematyka
 • geografia

 

 • LINGWISTYCZNO-TURYSTYCZNYM

Absolwent klasy lingwistyczno-turystycznej będzie przygotowany do podjęcia studiów na filologicznych kierunkach studiów, turystycznych kierunkach studiów i wszystkich innych gdzie wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego.

Przedmioty rozszerzone:

 • język angielski
 • drugi język obcy
 • geografia

 

 • POLICYJNYM

W ramach zajęć WF prowadzone będą lekcje z udziałem funkcjonariuszy Policji min., zajęcia z samoobrony i strzelania.

Przedmioty rozszerzone: 

 • WOS
 • język angielski
 • historia

 

 • WOJSKOWYM

Zajęcia specjalistyczne to: edukacja wojskowa, sztuki walki. Dzięki współpracy z Jednostką Wojskową w Przasnyszu, uczniowie będą mieli szansę zapoznać się
ze specyfiką pracy zawodowego żołnierza

Przedmioty rozszerzone: 

 • język angielski,
 • matematyka,
 • geografia

 

 • POŻARNICZYM

Celem projektu Klasy Pożarniczej jest kształcenie młodzieży, która chciałaby rozwinąć zainteresowania ratownictwem, zapoznać się z podstawami wiedzy pożarniczej i pracy strażaka, a tym samym  wyrazić gotowość niesienia pomocy osobom zagrożonym i potrzebującym podczas akcji ratowniczych.

Przedmioty rozszerzone: 

 • język obcy,
 • matematyka,
 • chemia lub fizyka
Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Przasnyszu jest szkołą niepubliczną, ale nauka w niej jest bezpłatna.

Zajęcia w ALO prowadzi kadra z Polski i zagranicy.

W szerokim zakresie szkoła przygotowuje do kontynuowania kształcenia na najlepszych uczelniach w Polsce.