ul. Szosa Ciechanowska 6, 06 – 300 Przasnysz

Zasady rekrutacji

ZASADY REKRUTACJI na rok szkolny 2019/2020

200 punktów to maksymalna liczba możliwa do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym, w tym
SZKOŁA PODSTAWOWA:

 

1. Punkty za świadectwo:
1) celującym – przyznaje się po 18 punktów,
2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów,
3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów,
4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
2. Punkty za egzamin ósmoklasisty:
1) języka polskiego,
2) matematyki
– mnoży się przez 0,35
3) języka obcego nowożytnego
– mnoży się przez 0,3
GIMNAZJUM:

 

1. Punkty za świadectwo:
1) celującym – przyznaje się po 18 punktów,
2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów,
3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów,
4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
2. Punkty za egzamin gimnazjalny:
1) języka polskiego,
2) historii i wiedzy o społeczeństwie,
3) matematyki,
4) przedmiotów przyrodniczych
5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
– mnoży się przez 0,2