ul. Szosa Ciechanowska 6, 06 – 300 Przasnysz

Zasady rekrutacji

ZASADY REKRUTACJI na rok szkolny 2023/2024

200 punktów to maksymalna liczba możliwa do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym, w tym:

SZKOŁA PODSTAWOWA:  

1. Punkty za świadectwo:

 • celującym – przyznaje się po 18 punktów,
 • bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów,
 • dobrym – przyznaje się po 14 punktów,
 • dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

 

2. Punkty za egzamin ósmoklasisty:  

 • języka polskiego- mnoży się przez 0,35
 • matematyki – mnoży się przez 0,35
 • języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3

 

 • ocena z języka polskiego – maksymalnie 18 pkt (18 pkt za ocenę celującą, 17 pkt za ocenę bardzo dobrą, 14 pkt za ocenę dobrą, 8 pkt za ocenę dostateczną i 2 pkt za ocenę dopuszczającą),
 • ocena z matematyki – maksymalnie 18 pkt (18 pkt za ocenę celującą, 17 pkt za ocenę bardzo dobrą, 14 pkt za ocenę dobrą, 8 pkt za ocenę dostateczną i 2 pkt za ocenę dopuszczającą),
 • ocena z I wybranego przedmiotu – maksymalnie 18 pkt (18 pkt za ocenę celującą, 17 pkt za ocenę bardzo dobrą, 14 pkt za ocenę dobrą, 8 pkt za ocenę dostateczną i 2 pkt za ocenę dopuszczającą),
 • ocena z II wybranego przedmiotu – maksymalnie 18 pkt (18 pkt za ocenę celującą, 17 pkt za ocenę bardzo dobrą, 14 pkt za ocenę dobrą, 8 pkt za ocenę dostateczną i 2 pkt za ocenę dopuszczającą),
 • szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych – 18 pkt,
 • świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem – 7 pkt,
 • wolontariat – 3 pkt.