ul. Szosa Ciechanowska 6, 06 – 300 Przasnysz

Uczniowie ALO uczestnikami konkursu „Love Rhymes Festival – Countless names of love” w Świeciu

Uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Przasnyszu- Julia oraz Mateusz wzięli udział koncercie „Love Rhymes Festival –  Countless names of love”. Koncert odbył się 18 maja 2018 r. w Kameralnej Przestrzeni Widowiskowej Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu. Julia wykonała dwa utwory „Niepodległa, niepokorna” oraz „Słońce moje”, natomiast Mateusz wykonał dwa utwory na trąbce – „Barka” oraz” Speak softy love”. Na koncercie wystąpili także studenci Uczelni Lingwistyczno- Technicznej w Świeciu.

 

Celem konkursu było stworzenie uczniom i studentom języka angielskiego szansy kreatywnego wykorzystania nabytej wiedzy i umiejętności, promowanie języka angielskiego jako medium wyrażania emocji oraz nagrodzenie talentów literackich wśród osób uczących się języka angielskiego. Uczestnicy konkursu zgodnie z regulaminem mieli za zadanie stworzenie wierszowanego utworu literackiego o tematyce miłosnej. Utwór mógł być rymowany -wiersz lub piosenka, napisany w języku angielskim.

 

Organizatorami Konkursu byli Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu, Samorząd Studencki ULT w Świeciu oraz Koło Naukowe „Open Mind” przy ULT w Świeciu. Koncert odbył się pod Patronatem Urzędu Miasta oraz Starostwa Powiatowego w Świeciu.