ul. Szosa Ciechanowska 6, 06 – 300 Przasnysz

Akademia Rozwoju Tutorów

W dniach 2-3 czerwca w warszawskim Collegium Wratislaviense nauczyciele z naszej szkoły Panie: Elżbieta Sternal, Magdalena Sternal, Martyna Sternal, Urszula Ewa Leśniewska, Iwona Niesiobęcka i Małgorzata Balicka uczestniczyły w szkoleniu: Akademia Rozwoju Tutorów – Szkoła Tutorów II stopnia, w ramach którego odbyły 32 godzinne szkolenie doskonalące, a także uczestniczyły w procesie superwizji tutorskiej.

Po zakończonym szkoleniu Panie uzyskały Certyfikat Praktyka Tutoringu. Poznane w trakcie szkoleń techniki będą mogły wykorzystać w codziennej pracy z uczniami ALO, co pozwoli na zmaksymalizowanie efektywności procesu nauczania i da nowy impuls dla uczniów do skuteczniejszego uczenia się.