ul. Szosa Ciechanowska 6, 06 – 300 Przasnysz

Akredytacja Tutorska dla placówek edukacyjnych

15-16 czerwca 2018 r. w Warszawie odbył się V Ogólnopolski Kongres Tutoringu pod hasłem – Edukacja: co wieczne a co zmienne?  Ogólnopolski Kongres Tutoringu był wyjątkową przestrzenią spotkania pasjonatów wysokiej jakości edukacji, którzy uważają, że na wszystkich poziomach może być ona bardziej spersonalizowana, nastawiona na rozwijanie talentów i ich mocnych stron.

W wydarzeniu wzięli udział Akredytowani Tutorzy z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Przasnyszu, ponieważ nasza placówka zdobyła Akredytację Tutorską. Oznacza to, że jesteśmy instytucją nowoczesną i rozwojową a także, że posiadamy wyspecjalizowaną kadrę dydaktyczną,  przygotowaną do pracy indywidualnej z podopiecznymi. Nasza szkoła jest nowoczesnym, przyjaznym miejscem pracy przyciągającym najlepszych współpracowników, tym samy podnosząc jakość świadczonej edukacji. Dołączyliśmy do elitarnego środowiska placówek edukacyjnych  wdrażających i praktykujących tutoring jako metodę pracy z podopiecznymi.

Akademickie Liceum Ogólnokształcące znalazło się wśród najlepszych Akredytowanych Placówek Edukacyjnych w Polsce takich jak: Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, Społeczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Stowarzyszenia Edukacyjnego w Gorzowie Wielkopolskim. W naszej placówce obecnie pracuje 6 tutorów, w tym 5 akredytowanych. Można ich znaleźć na stronie: http://www.tutoring.edu.pl/ w zakładce Najlepsi Akredytowani Tutorzy.

                 W trakcie Kongresu wzięliśmy udział w inspirujących wystąpieniach oraz praktycznych warsztatach narzędziowych, m.in. dotyczących: tutoringu kariery, narzędzi coachingowych w tutoringu, metod problemowych w tutoringu naukowym, design thinking i wielu innych! Kongres ten był też panelem dobrych praktyk tutorskich, wymianą doświadczeń, możliwością poznania wielu pasjonatów edukacji oraz nieformalnym spotkaniem i świętowaniem w trakcie bankietu!

 

———-> http://www.tutoring.edu.pl/placowki/akademickie-lo-w-przasnyszu,42