ul. Szosa Ciechanowska 6, 06 – 300 Przasnysz

Część pisemna egzaminu maturalnego

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 23 sierpnia 2022 r. o godz. 09:00 w budynku Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego