ul. Szosa Ciechanowska 6, 06 – 300 Przasnysz

Dzień wiosennych porządków

Młodzież szkolna wraz z nauczycielami z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego 05 marca 2019 roku w ramach projektu ,,Bądź aktywny: pracuj!” zorganizowała Dzień wiosennych porządków.

Celem wiosennych porządków było podniesienie świadomości bezpieczeństwa i higieny pracy wśród młodzieży oraz wprowadzenie pozytywnych zmian w swoich dotychczasowych nawykach, a także zachęcanie wszystkich uczestników do dbania o swoje otoczenie. Dzień wiosennych porządków uświadomił uczniom, jak ważne jest przestrzeganie zasad BHP w szkole, a także w przyszłości na stanowiskach pracy.

Uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego pod opieką nauczycieli rozpoczęli porządki w całej szkole. Konkursy zorganizowane dla uczniów oraz sprzątanie terenu wokół szkoły służyły promowaniu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej. Akcja porządkowania szkoły, a właściwie – całego terenu, który do niej przylega obejmowało pielęgnację zieleni, zbieranie odpadów, a także porządkowanie sali lekcyjnych.