ul. Szosa Ciechanowska 6, 06 – 300 Przasnysz

Konkurs literacki z języka polskiego

Szanowni Państwo,

Dyrekcja Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego serdecznie zaprasza uczniów klas VIII szkoły podstawowej, na konkurs literacki z języka polskiego poświęcony 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II. Do udziału w konkursie zgłosić należy pracę pisemną w dowolnej formie literackiej: opowiadanie, esej, rozprawka, reportaż, list (nie mniej niż 250 znaków ze spacjami) na jeden z poniższych tematów:

1.„Żyć życiem innym niż większość” – rozważ sformowanie odwołując się do życia Jana Pawła II, własnych przemyśleń oraz znanych Ci utworów literackich.
2.„Indywidualizm, ponadprzeciętność, wyjątkowość skazuje człowieka na sukces czy porażkę?” – rozważ problem, odwołując się do życia Jana Pawła II, własnych przemyśleń oraz znanych Ci bohaterów literackich.
3.„Każdy ma swoje Westerplatte” – rozwiń myśl Jana Pawła II odwołując się do znanych Ci sytuacji życiowych i do literatury
4.„Bogatym nie jest ten kto posiada lecz ten kto daje” – czy zgadzasz się ze zdaniem Jana Pawła II? Uzasadnij swoją odpowiedź.
5.„Wczoraj do Ciebie nie należy. Jutro niepewne. Tylko dziś jest Twoje” – Jak rozumiesz myśl Jana Pawła II? Uzasadnij swoje przemyślenia odwołując się do literatury i życiowych sytuacji.

1) Szkoły zgłaszają maksymalnie 10 uczniów za pomocą formularza zgłoszeniowego. W formularzu proszę wpisać imię i nazwisko ucznia, imię i nazwisko osoby zgłaszającej- nauczyciel (mail i telefon kontaktowy) oraz nazwę szkoły ucznia.
2) Prace uczniów proszę przesłać do 10 maja 2020 r. w formie elektronicznej na adres: kontakt@ult.edu.pl lub w formie tradycyjnej na adres: Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Przasnyszu, ul. Szosa Ciechanowska 6, 06-300 Przasnysz
3) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18 maja 2020 r. w setną rocznicę urodzin Św. Jana Pawła II.