ul. Szosa Ciechanowska 6, 06 – 300 Przasnysz

KONKURS MATEMATYCZNY DLA III KLAS GIMNAZJUM- EDYCJA 2018 !!

Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Przasnyszu zaprasza szkoły gimnazjalne do wzięcia udziału w Konkursie Matematycznym- Edycja 2018 !

Celem konkursu jest m.in wspieranie i rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych uczniów gimnazjum oraz kształtowanie u uczniów twórczej postawy i wytrwałości w wysiłku umysłowym, dociekliwości w stawianiu pytań i szukaniu odpowiedzi. 

Konkurs odbędzie się na dwóch etapach:

– Etap I: szkolny

– Etap II: międzyszkolny

Pisemne zgłoszenia na kartach uczestnictwa należy złożyć u organizatorów do dnia 30 marca 2018 r. listownie na adres: 

Akademickie Liceum Ogólnokształcące 

ul. Szosa Ciechanowska 6

06-300 Przasnysz 

lub mailem na adres: wsjoprzasnysz@wp.pl 

Termin i godzina konkursu: 9 kwietnia 2018 r. o godz.10.00

Regulamin konkursu matematycznego 2018

Karta zgłoszenia na konkurs matematyczny 2018

 

Pozdrawiamy serdecznie i zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie. 

Organizatorzy !