ul. Szosa Ciechanowska 6, 06 – 300 Przasnysz

Konkurs „Żołnierze w służbie mieszkańcom powiatu przasnyskiego”

Konkurs "Żołnierze w służbie mieszkańcom powiatu przasnyskiego"

Dyrektor oraz Grono Pedagogiczne Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Przasnyszu serdecznie zapraszają uczniów VIII klas szkół podstawowych

z powiatu przasnyskiego do wzięcia udziału w konkursie pt. „Żołnierze w służbie mieszkańcom powiatu przasnyskiego”

Konkurs ma na celu rozwijanie zainteresowań uczniów szkół podstawowych z zakresu  historii i wiedzy o społeczeństwie oraz upowszechnianie wśród uczniów szkół podstawowych wiedzy o żołnierzach wyklętych którzy walczyli o niepodległość Polski.

Prace konkursowe przyczynią się do wypromowania historii powiatu przasnyskiego oraz zachęcą młodzież do działań patriotycznych oraz dbania o pamięć żołnierzy.

Uczestnik konkursu przygotowuje pracę w jednej z podanych kategorii:

I. Praca pisemna na jeden z poniższych tematów:

 

 1. Żołnierze wyklęci w służbie niepodległej Polsce we wspomnieniach mieszkańców powiatu przasnyskiego
 2. Współcześni żołnierze w służbie mieszkańcom powiatu przasnyskiego

Praca pisemna może mieć formę eseju lub wspomnień kombatanta – praca powinna mieć minimum 500 słów.

 

II. Praca multimedialna na jeden z poniższych tematów:

 

 1. Żołnierze wyklęci walczący na terenie powiatu przasnyskiego
 2. Współcześni żołnierze w służbie mieszkańcom powiatu przasnyskiego.

W pracy multimedialnej można wykorzystać dostępne zdjęcia, muzykę i filmy ze stron internetowych (konieczność podania źródła.)

 

III. Praca plastyczna na jeden z poniższych tematów:

 

 1. Żołnierze wyklęci walczący na terenie powiatu przasnyskiego
 2. Współcześni żołnierze w służbie mieszkańcom powiatu przasnyskiego

 

 • Prace uczniów proszę przesłać do 9 kwietnia 2021 r. w formie elektronicznej na adres organizatora: kontakt@ult.edu.pl lub w formie tradycyjnej na adres: Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Przasnyszu, ul. Szosa Ciechanowska 6, 06-300 Przasnysz
 • Konkurs odbywa się na poziomie szkoły podstawowej -uczestnikami mogą być tylko uczniowie VIII klas szkół podstawowych z powiatu przasnyskiego.
 • Udział ucznia w konkursie jest dobrowolny.
 • Autorem pracy może być tylko jeden uczeń pracujący samodzielnie lub pod kierunkiem nauczyciela.
 • Uczeń zgłasza chęć udziału w konkursie nauczycielowi historii, języka polskiego, Wiedzy o społeczeństwie lub dyrektorowi szkoły.
 • Szkoły zgłaszają maksymalnie 5 uczniów za pomocą formularza zgłoszeniowego.
 • W formularzu proszę wpisać imię i nazwisko ucznia, imię i nazwisko osoby zgłaszającej- nauczyciel (mail i telefon kontaktowy) oraz nazwę szkoły ucznia.

Pobierz regulamin konkursu

Pobierz kartę zgłoszenia