ul. Szosa Ciechanowska 6, 06 – 300 Przasnysz

Konkursy organizowane przez Akademickie Liceum Ogólnokształcące

ZAPRASZAMY UCZNIÓW OSTATNICH KLAS VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSACH

Akademickie Liceum Ogólnokształcące zaprasza uczniów klas VIII szkół podstawowych do wzięcia udziału w:

Konkursie Języka Angielskiego – 30 kwietnia 2021 r., godz. 12.00

Konkursie Języka Rosyjskiego – 30 kwietnia 2021 r., godz. 12.00

Konkursie Matematycznym – 30 kwietnia 2021 r., godz. 12.00

Konkursy odbywają się na dwóch etapach: szkolnym i międzyszkolnym:

 

Etap szkolny konkursów:


Konkurs Języka Angielskiego
 – Eliminacje szkolne przeprowadzają poszczególne szkoły we własnym zakresie do dnia 15 kwietnia 2021 r.

Konkurs Języka Rosyjskiego -Eliminacje szkolne przeprowadzają poszczególne szkoły we własnym zakresie do dnia 15 kwietnia 2021 r. 

Konkurs Matematyczny – Eliminacje szkolne przeprowadzają poszczególne szkoły we własnym zakresie do dnia 15 kwietnia 2021 r. 

 

Warunki uczestnictwa:

 

 1. Szkoły zgłaszają maksymalnie 5 uczniów za pomocą formularza zgłoszeniowego.
 2. Konkurs odbywa się na poziomie szkoły podstawowej -uczestnikami mogą być tylko uczniowie VIII klas szkół podstawowych z powiatu przasnyskiego.
 3. Udział ucznia w konkursie jest dobrowolny
 4. Pisemne zgłoszenia na kartach uczestnictwa należy składać u organizatorów Konkursu w terminie do 25 kwietnia 2021 r.

 

Terminy zgłoszeń do konkursów:

 

Wszystkich chętnych zapraszamy do zgłoszenia się:

Konkurs Języka Angielskiego – Pisemne zgłoszenia na kartach uczestnictwa należy składać u organizatorów Konkursu w terminie do 25 kwietnia 2021 r. 

Konkurs Języka Rosyjskiego – Pisemne zgłoszenia na kartach uczestnictwa należy składać u organizatorów Konkursu w terminie do 25 kwietnia 2021 r. 

Konkurs Matematyczny – Pisemne zgłoszenia na kartach uczestnictwa należy składać u organizatorów Konkursu w terminie do 25 kwietnia 2021 r. 

Zgłoszenia proszę przesłać we wskazanych terminach prosimy przesłać w formie elektronicznej na adres organizatora: kontakt@ult.edu.pl lub w formie tradycyjnej na adres: Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Przasnyszu,  ul. Szosa Ciechanowska 6, 06-300 Przasnysz

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszych konkursach.

Na laureatów konkursów czekają wysokie nagrody !

 

JĘZYK ANGIELSKI:

 1. Regulamin Język Angielski
 2. Karta zgłoszenia
 3. Plakat

 

JĘZYK ROSYJSKI:

 1. Regulamin Język Rosyjski
 2. Karta zgłoszenia
 3. Plakat

 

MATEMATYKA:

 1. Regulamin Matematyka
 2. Karta zgłoszenia
 3. Plakat