ul. Szosa Ciechanowska 6, 06 – 300 Przasnysz

Ministerstwo Edukacji Nordowej zawiesza zajęcia dydaktyczne do 10 kwietnia 2020 r.

Ministerstwo Edukacji Nordowej zawiesza zajęcia dydaktyczne do 10 kwietnia 2020 r., aby zapobiec rozprzestrzenianiu się COVID –19.


Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Przasnyszu prowadzi zajęcia na platformie clickmeeting, dzięki której możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania naszej szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc–nowe-regulacje-prawne

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego o przestrzeganiu podstawowych zasad ograniczających ryzyko zakażenia koronawirusem:

www.gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-potwierdzonego-przypadku-koronawirusa/

Informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem:

www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/telefoniczna-informacja-pacjenta-tu-uzyskasz-informacje-o-postepowaniu-w-sytuacji-podejrzenia-zakazenia-koronawirusem,7597.html

Informacji o koronawirusie i sposobach ochrony przed zarażeniem można znaleźć na stronach:

www.gis.gov.pl