ul. Szosa Ciechanowska 6, 06 – 300 Przasnysz

Odwiedziny gościa z Kazachstanu !

Na zaproszenie Wyższej Szkoły Języków Obcych do Przasnysza przyjechała Pani Profesor dr hab. Ludmiła Kilewaya, która w dniach 08-21 grudnia 2015 r. prowadzi zajęcia w języku rosyjskim z młodzieżą z naszego liceum. Na zajęciach młodzież poznała obyczaje i tradycję panujące w Kazachstanie, gdzie zamieszkuje około 130 różnych narodowości, młodzież dowiedziała się  także o komunikacji międzykulturowej i na czym ona polega. Pani Profesor omówiła problemy współczesnej młodzieży w Kazachstanie oraz podobieństwa i różnice w kształceniu młodzieży w Kazachstanie i w Polsce. Na kolejnych zajęciach zapozna młodzież z sytuacja gospodarczą, polityczną, kulturową 40-stu tysięcy Polaków, którzy obecnie mieszkają w Kazachstanie. Na co dzień Pani Profesor wykłada m.in. Historię słowiańskich języków, Metodykę nauczania języka rosyjskiego,  Problemy filozofii języka  na Kazachskim Narodowym Uniwersytecie Pedagogicznym imienia Abaja w Ałmaty.

 

Pani Profesor urodziła się na Białorusi, gdzie uzyskała stopień doktora nauk filologicznych.  W latach 1986 -1990 r. pracowała z młodzieżą w Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi. Pod koniec 1990 roku wraz z mężem i córką wyjechała do byłej stolicy Kazachstanu – Ałmaty, gdzie rozpoczęła prace na Uniwersytecie, na którym pracuje do dnia dzisiejszego.

 

Wyższa Szkoła Języków Obcych w Przasnyszu oraz Kazachski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny imienia Abaja (Republika Kazachstan) dnia 30 września 2011 r. zawarły umowę o wymianie studentów i naukowców. Na mocy porozumienia do Przasnysza przybywają studenci z tego i innych kazachskich uniwersytetów, tym razem gościmy Panią Profesor.