ul. Szosa Ciechanowska 6, 06 – 300 Przasnysz

Olimpiada Solidarności !

Uczniowie naszego liceum zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego tegorocznej edycji Olimpiady Solidarnościorganizowanej przez Fundacje Centrum Solidarności, której założycielem jest m.in. Lech Wałęsa. Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii jest ogólnopolskim konkursem historycznym adresowanym do uczniów klas drugich szkół  ponadgimnazjalnych i trzecich klas technikum.  Konkurs ma na celu upowszechnienie wśród młodzieży ponadgimnazjalnej wiedzy na temat historii najnowszej Polski, przybliżenie polskiego dziedzictwa historycznego i polskiego dorobku kulturowego oraz budowanie tożsamości narodowej wśród uczniów poprzez podniesienie poziomu wiedzy o historii najnowszej Polski. Zakres tematyczny konkursu obejmuje okres historii Polski lat 1970–1990. Konkurs jest trójstopniowy, składa się z trzech etapów – szkolnego, wojewódzkiego  i ogólnopolskiego. Pierwszy etap konkursu (szkolny) odbył się w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Przasnyszu  25 listopada 2015 roku o godzinie 10.00. Etap szkolny zorganizowała i przeprowadziła Pani Ewa Grabowska nauczycielka historii i WOSu w ALO. Polegał on na rozwiązaniu testu składającego się z pytań zamkniętych o różnym stopniu trudności.  Do drugiego etapu konkursu dostali się uczniowie Mateusz Mrugacz oraz Damian Sławski, którzy uzyskali dwie następujące po sobie najwyższe liczby punktów. Drugi etap konkursu (wojewódzki) odbędzie się w szesnastu województwach jednocześnie w miejscu wskazanym przez wojewódzkich Partnerów. Trzech uczniów, którzy zdobędą najwyższą liczbę punktów, awansują do trzeciego, ogólnopolskiego etapu konkursu. Laureaci eliminacji wojewódzkich w nagrodę przyjadą do Gdańska na wizytę studyjną (między drugim a trzecim etapem konkursu). Celem wizyty będzie poznanie miejsc związanych z historią „Solidarności”, a także integracja członków poszczególnych drużyn wojewódzkich. Trzeci etap Konkursu Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii odbędzie się w czerwcu 2016 roku.

 

Uczniom ALO gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszych etapach konkursu!