ul. Szosa Ciechanowska 6, 06 – 300 Przasnysz

Pozwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910), decyzją Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Akademickie Liceum Ogólnokształcące otrzymało pozwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w roku szkolnym 2021/2022

Pozwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego