ul. Szosa Ciechanowska 6, 06 – 300 Przasnysz

Spotkanie integracyjne kadry ALO !

21 czerwca Dyrekcja Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego zaprosiła Radę Pedagogiczną oraz pracowników na spotkanie integracyjne w plenerze. Spotkaniu towarzyszyły rozmowy oceniający cały rok pracy oraz omawiano plany i ich realizację w następnym roku szkolnym. Narada odbyła się w Gospodarstwie Agroturystycznym Oaza w Wyrębie Karwackim. Wszyscy uczestnicy miło i przyjemnie spędzili czas przy śpiewie i muzyce.