ul. Szosa Ciechanowska 6, 06 – 300 Przasnysz

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym

W dniu 17 stycznia 2019 r. w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Przasnyszu odbyło się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie z uczniami przeprowadził sierż. Grzegorz Opalach – policjant Wydziału Prewencji KPP Przasnysz, kwalifikowany ratownik medyczny oraz nadkom. Michał Szpakowski – Naczelnik Wydziału Prewencji KPP Przasnysz.

Szkolenie składało się z dwóch etapów:

  1. Część teoretyczna dot. prawidłowego wykonywania Resuscytacji Krążeniowo – Oddechowej (RKO)
  2. Część praktyczna wykonywana przez każdego ucznia z wykorzystaniem fantoma polegająca na udrożnieniu dróg oddechowych, oceny przytomności i wykonaniu masażu serca (RKO).

Celem spotkania było zapoznanie uczniów z udzielaniem pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Ratownik pokazywał jak w różnych sytuacjach, wykorzystać podstawowy sprzęt medyczny oraz zapoznawał z obowiązującymi procedurami i wytycznymi z zakresu udzielenia pierwszej pomocy w różnych sytuacjach. Pan Grzegorz Opalach prowadził zajęcia ciekawie i z dużym zaangażowaniem. Miał świetny kontakt z uczniami, którzy w oparciu o uzyskaną wiedzę teoretyczną, chętnie brali udział w zajęciach praktycznych.

Taka forma zajęć cieszyła się dużym zainteresowaniem, a młodzież bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyła w spotkaniu. Dzięki takim zajęciom młodzież naszego liceum potrafi wykazać się zdobytą wiedzą i zastosować ją w praktyce.