ul. Szosa Ciechanowska 6, 06 – 300 Przasnysz

Szkoleniu z przygotowanie nauczycieli do udzielania wsparcia uczniom

W dniach 3-5 listopada 2023 r. Dyrekcja i nauczyciele z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Przasnyszu wzięli udział w szkoleniu, które miało na celu przygotowanie nauczycieli do udzielania wsparcia uczniom nie tylko w aspekcie edukacyjnym, ale także kierowania ich w wyborze przyszłej ścieżki kariery.

W trakcie szkolenia, uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z różnymi technikami i narzędziami, które mogą być wykorzystane w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Omówiono również metody dydaktyczne, które przyczyniają się do rozwoju umiejętności społecznych i emocjonalnych tych uczniów. W ramach szkolenia, nauczyciele mieli również okazję do wymiany doświadczeń i refleksji nad swoją pracą.

Podczas warsztatów i spotkań grupowych, dyrekcja i nauczyciele mogli omówić trudności, na które napotykają w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dowiedzieli się gdzie poszukiwać rozwiązań i strategii wspierających ich rozwój.

Szkolenie zakończyło się podsumowaniem, w którym uczestnicy mieli możliwość przedstawienia wniosków i planów działań, które zamierzają wdrożyć w swojej codziennej pracy. Szkolenie przyniosło wiele korzyści, pokazano nowe narzędzia niezbędne do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szkolenie miało na celu podniesienie świadomości nauczycieli na temat potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz rozwijanie umiejętności efektywnego wspierania ich w osiąganiu sukcesu edukacyjnego i zawodowego.