ul. Szosa Ciechanowska 6, 06 – 300 Przasnysz

Uroczyste ślubowanie klas mundurowych

W piątek 16 czerwca 2023 roku odbyło się uroczyste ślubowanie klas mundurowych Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Przasnyszu.

Dzień uroczystego ślubowania rozpoczęto mszą świętą w kościele Ojców Pasjonistów w Przasnyszu. Po mszy Kompania Honorowa z 2. Ośrodka Radioelektronicznego w Przasnyszu wraz z Pocztem Sztandarowym Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu oraz młodzieżą klas mundurowych przemaszerowali na plac Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego.

Uczniowie klas mundurowych złożyli ślubowanie w obecności starszych kolegów z klas mundurowych, dyrekcji szkoły, rodziców oraz zaproszonych gości. W uroczystości uczestniczyli Dowódca 2. ORel Płk dyp. Bogusław Postek, Komendant Powiatowej Policji w Przasnyszu insp. Tomasza Łysiaka, Starosta Przasnyski Krzysztof Bieńkowski, Michał Giers Dyrektor Delegatury w Ostrołęce, oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy w Przasnyszu Joanna Cieślik.

Po ślubowaniu został zaprezentowany pokaz samoobrony oraz tor przeszkód, który był przygotowany przez uczniów klas II pod opieką Pana nadkom. Jacka Majewskiego. Można było również obejrzeć sprzęt wojskowy i policyjny oraz zjeść smaczną grochówkę.

Dziękujemy wszystkim za przybycie i miło spędzony czas razem z naszymi uczniami.