ul. Szosa Ciechanowska 6, 06 – 300 Przasnysz

Witamy nowych tutorów w Przasnyszu !

Trzynastu nauczycieli w tym sześciu z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Przasnyszu w czasie ferii zimowych uczęszczało do Szkoły Tutorów zorganizowanej przez Collegium Wratislaviense z Wrocławia . Po raz pierwszy w Przasnyszu nauczyciele mieli możliwość zapoznania się i przećwiczenia nowoczesnej metody rozwoju młodego człowieka jaką jest tutoring.  Tutoring jest jedną z metod edukacji spersonalizowanej, polegającej na długotrwałej, systematycznej i indywidualnej pracy. Celem tutoringu jest wspieranie ucznia w rozwoju, w planowaniu własnej drogi edukacyjno-zawodowej, osiąganiu samodzielności i dojrzałości. Tutoring pomaga łączyć proces dydaktyczny z procesem wychowawczym – cechuje go podejście do ucznia jako osoby, która działa w wielu środowiskach, nie tylko w szkole. Metoda ta daje szansę na odnowienie relacji mistrz-uczeń, efektywny rozwój talentów i podniesienie prestiżu szkoły.

 

Tutor to osoba, która korzystając z własnych zasobów i doświadczeń życiowych pełni wobec ucznia, rolę przewodnika i doradcy. Uczestnicy Szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense po wykonaniu zadań, wcielając się w rolę tutora mieli szansą uczestniczyć w procesie certyfikacji I stopnia.

 

Tutorale prowadzili następujący wykładowcy:

 

Bartosz Fingas  tutor i trener Collegium Wratislaviense.  Ukończył Szkołę Trenerów Biznesu i Administracji przy Instytucie Zarządzania przez Wartości. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, obecnie przygotowuje doktorat na Uniwersytecie Warszawskim. Autor publikacji i materiałów szkoleniowych w ramach projektów tutoringowych i mentoringowych.

 

Grzegorz Grzegorzewski  certyfikowany coach i tutor, absolwent Akademii Coachingu w Wyższej Szkole Bankowej oraz Szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense, metodyk w obszarze uczenia języków obcych, wykładowca akademicki (w stopniu doktora Uniwersytetu Gdańskiego) i nauczyciel z kilkunastoletnim stażem. Obecnie zajmuje się nie tylko pracą naukowo-dydaktyczną na Uniwersytecie Gdańskim, ale też będąc certyfikowanym tutorem Collegium Wratislaviense praktykuje metody edukacji spersonalizowanej w środowisku akademickim.

 

Marcin Szala – kierownik programowy Collegium Wratislaviense, trener (szkoli się w Szkole Trenerów Pracowni |Psychologicznej Elżbiety Sołtys), superwizor tutorów i mentorów, oraz pracujących w młodzieżą. Pasjonat edukacjirelacyjnej, wierzy że najlepsza edukacja dzieje się w mądrych relacjach, które inspirują do wielkości. Prowadzi i projektuje szkolenia otwarte jak i zamawiane; szkoli m.in na Uniwersytecie Gdańskim w Krajowej Szkole Sędziów i Prokuratorów Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Wyższej Szkole Bankowej, Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia oraz wielu szkoleniach otwartych. Kieruje pracą i rozwojem zespołu trenerskiego Collegium Wratislaviense. Redaktor i współautor ksiązki o Tutoringu, wydanej przez Wolters-Kluwer. Jest  też nauczycielem Teorii Wiedzy w programie International Baccalaureate. Jest absolwentem Uniwersytetu Oksfordzkiego, gdzie studiował fizykę i filozofię.

 

Gratulujemy tym osobom, które swój wolny czas poświęciły po to aby nabyć nowe umiejętności tutorskie i zostały tutorami I stopnia. Przed nimi jeszcze dalsze możliwości rozwoju jakie daje Certyfikat na tutora II stopnia