ul. Szosa Ciechanowska 6, 06 – 300 Przasnysz

Wycieczka do Kaziemierza Dolnego

W ramach projektu „Poznaj Polskę” młodzież Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Przasnyszu wzięła udział w 3 dniowej wycieczce poznając historię polskich regionów. Uczniowie odwiedzili Góry Świętokrzyskie, Kielce i okolice oraz Kazimierz Dolny. W ramach wycieczki zwiedzili między innymi Dawne Więzienie Kieleckie, Muzeum lat szkolnych Stefana Żeromskiego, Zagrodę Czernikiewiczów, zabytkowe renesanoswe kamienice i kościoły w Kaziemirzu Doolnym. Szczególne zainteresowanie wśród młodzieży wzbudziło Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, upamiętniające cierpienie polskich wsi podczas II Wojny Światowej. W trakcie wycieczki młodzież aktywnie uczestniczyła w wydarzeniach wieczornych, integrując się na wspólnych śpiewach oraz ognisku. Uczestnicy wyjazdu byli bardzo zadowoleni z możliwości podążania śladami historii i kultury polskiej.