ul. Szosa Ciechanowska 6, 06 – 300 Przasnysz

Wycieczka uczniów ALO z dziećmi ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Przasnyszu

Uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego wraz z dziećmi ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Przasnyszu 18 maja 2023r. udali się do miejskiej pasieki. Na miejscu uczniowie klasy II c zaprezentowali ciekawą scenkę artystyczną na temat roli pszczół w życiu człowieka. Całe wydarzenie odbywało się pod opieką Pani Agnieszki Kołakowskiej nauczycielki geografii oraz współtwórczyni pasieki. Uczniowie naszej szkoły chętnie działają na rzecz dzieci potrzebujących wsparcia, są wśród naszej społeczności uczniowskiej wolontariusze pomagający między innymi w świetlicy socjoterapeutycznej w Przasnyszu. Praca i bezinteresowna pomoc uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcączego jest dla nich szansą na zdobycie nowych umiejętności, między innymi umiejętności dostrzegania drugiego człowieka i odczuwania empatii, bo bycie dla innych wzbogaca wewnętrznie człowieka i pozwala mu na pełną samorealizację.