ul. Szosa Ciechanowska 6, 06 – 300 Przasnysz

Wyzwania dla klas policyjnych w procesie edukacji społecznej

06 kwietnia 2016 r. dr Elżbieta Sternal, dyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Przasnyszu i starszy aspirant Adam Sokołowski z Komendy Powiatowej Policji wzięli udział w konferencji pt. ”Wyzwania dla klas policyjnych w procesie edukacji społecznej” w Warszawie. Konferencja zorganizowana była przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Administracji wraz z Komendę Główną Policji i adresowana do przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych, które prowadzą klasy mundurowe o profilu policyjnym. Celem spotkania było przedstawienie i omówienie programu nauczania dla ww. klas. W konferencji udział wzięli Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak, pełniący obowiązki Komendanta Głównego Policji mł. insp. Andrzej Szymczyk, Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. dr hab. Piotr Bogdalski. Podczas konferencji zaprezentowano jednolity program kształcenia dla klas policyjnych. Program poza kształtowaniem postaw i rozwijaniem kompetencji społeczny uwzględnia także profilaktykę i sprawność fizyczną wychowanków. Ma z jednej strony wspierać nauczycieli w kreowaniu ogólnego rozwoju uczniów, jak również przygotowywać kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego przed przyjęciem do Policji.

 

Głównym zadaniem klas policyjnych jest wychowywanie młodych ludzi na odpowiedzialnych obywateli oraz przekazywanie im wiedzy o organizacji i funkcjonowaniu policji. Szczególny nacisk kładzie się na dyscyplinę i zaangażowanie społeczne uczniów. Są oni również zobowiązani do noszenia munduru w czasie zajęć. Obecnie istnieje około 950 takich klas w 300 szkołach ponadgimnazjalnych, które łącznie kształcą blisko 25 tys. uczniów.

 

Również w Przasnyszu w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym kształcą się uczniowie na profilu policyjnym. Od 5 lat Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Przasnyszu współpracuje z Komendą  Wojewódzką w Radomiu i Powiatową w Przasnyszu. Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Przasnyszu swoją działalność rozpoczęło w 2011 roku, od tego czasu wykształciliśmy trzy roczniki klas o profilu policyjnym i wojskowym. W szerokim zakresie nasza szkoła przygotowuje do kontynuowania kształcenia na wyższych uczelniach m. in. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, a absolwenci klas policyjnych otrzymują dodatkowe punkty podczas ubiegania się o przyjęcie w szeregi Policji.