ul. Szosa Ciechanowska 6, 06 – 300 Przasnysz

Wizyta w Jednostce Wojskowej – 20 lutego 2018 r.

W dniu 22 lutego 2018 roku uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego wzięli udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych zorganizowanych przez 2. Ośrodek Radioelektroniczny – Jednostkę Wojskową 5699 w Przasnyszu. Na zajęciach teoretycznych nasi uczniowie dowiedzieli się m.in. o regulacjach prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w wojsku oraz zasadach powoływania do zawodowej służby wojskowej i do Narodowych Sił Rezerwy.  Natomiast  zajęcia praktyczne przeprowadzili instruktorzy KDOW, którzy z uczniami przećwiczyli musztrę zespołową oraz musztrę indywidulaną. Uczniowie mieli także możliwość zwiedzenia obiektów 2. Ośrodka Radioelektronicznego.

Klasy o profilu wojskowym i o profilu policyjnym funkcjonują w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym  od 1 września 2011 r. i od tego czasu budzą ogromne zainteresowanie kandydatów. Uczniowie wymienionych profili, oprócz wiedzy teoretycznej, mogą wykazać się także w praktyce, bowiem opiekę dydaktyczną i logistyczną nad klasami sprawuje 2. Ośrodek Radioelektroniczny oraz Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu. Szkoła zapewnia umundurowanie oraz wyjazdy uczniów na poligon. Nasi uczniowie uczestniczą także w zajęciach na profesjonalnej strzelnicy, gdzie pod kierunkiem instruktora uczą się posługiwać bronią maszynową i krótką. Głównym celem kształcenia uczniów w klasach o profilu wojskowym i policyjnym jest stworzenie warunków dla młodzieży, która chce związać swoją przyszłości ze służbami mundurowymi. Nasi absolwenci wybierają studia m.in. na Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu, na Akademii Morskiej w Gdyni, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Wyższej Szkole Policji w Szczytnie czy na Uniwersytecie w Gdańsku. W ALO zajęcia ogólne prowadzą pedagodzy z wieloletnim doświadczeniem, a zajęcia specjalistyczne takie, jak wiedza o wojsku czy wiedza o policji – policjanci, instruktorzy i żołnierze, którzy wdrażają do prowadzonych przez siebie zajęć najnowsze trendy i pomysły z zakresu służb mundurowych.