ul. Szosa Ciechanowska 6, 06 – 300 Przasnysz

Zapraszamy uczniów ostatnich klas VIII szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursach

Konkurs Języka Angielskiego, Konkurs Języka Rosyjskiego i Konkurs Matematyczny organizowane przez Akademickie Liceum Ogólnokształcące znajdują się w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ogłoszonych przez Kuratorium Oświaty w Warszawie.
Tym samym są to konkursy, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz dodatkowo punktowane w procesie rekrutacji.

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych

EDYCJA 2020 !

Akademickie Liceum Ogólnokształcące zaprasza uczniów klas VIII szkół podstawowych do wzięcia udziału w:

Konkursie Języka Angielskiego

Konkursie Języka Rosyjskiego

Konkursie Matematycznym

Konkurs odbywa się na dwóch etapach: szkolnym i międzyszkolnym. Wszystkich chętnych zapraszamy do zgłoszenia się. Więcej informacji znajduje się w poniższych załącznikach:

 

JĘZYK ANGIELSKI:

  1. Regulamin Język Angielski
  2. Karta zgłoszenia

 

JĘZYK ROSYJSKI:

  1. Regulamin Język Rosyjski
  2. Karta zgłoszenia

 

MATEMATYKA:

  1. Regulamin Matematyka
  2. Karta zgłoszenia